Esperi Pleiesenter Tilkka, Helsingfors i Finland

Pleiesentret tilbyr botjenester for omtrent 100 seniorbeboere.

"Esperi Care Oy har, som et nasjonalt selskap, praktisk erfaring med Gaius-baderom gjennom en årrekke. Disse baderommene sørger for at de eldre kan nyte en høy livskvalitet i mange av selskapets pleiehjem. Esperi ønsker å besørge den samme høye kvaliteten, sikkerheten og nytteverdien i alle sine nye pleiehjem. Vi er svært fornøyd med funksjonaliteten i Gaius-konseptet, fra både beboernes og pleiepersonalets perspektiv. Vi tar hensyn til hva konseptet forutsetter av romslighet og andre tekniske og strukturelle krav fra vi begynner å planlegge en ny enhet."

Matti Kaskinen, salgssjef ved Esperi Care Oy

Gaius-baderommene ved Pleiesenter Tilkka fremmer uavhengighet.