Gaius-baderommenes opprinnelse

Gaius Original

Planleggingen av Gaius Original-baderommet begynte i 1996 i forbindelse med oppussingen og konstruksjonen av Puotila seniorhjem. Prosessen ble utført sammen med den finske foreningen for eldres velferd (Vanhustyön keskusliitto), Gaius-stiftelsen og arkitektene Liisa og Markku Sievänen samt Kirsi Pesola. Løsningen ble fullført i 1998 og lansert i 1999.

Det elegante og funksjonelle Gaius Original-baderommet optimerer bruken av gulvplass. Baderommet og innredningen ble laget for å oppfylle både brukernes og pleiepersonalets behov, basert på deres egen erfaring.

Gaius Hospital

Utviklingen av Gaius Hospital-løsningen begynte med en undersøkelse av sanitæranlegg bestilt av Helsingfors by og utført av Sotera-instituttet, en forskningsenhet som administreres av arkitekturavdelingen ved Aalto universitet.

Retningslinjene for planlegging som ble fremstilt i den endelige undersøkelsesrapporten, var basert på tilbakemeldinger fra brukere på sentralsykehus og på utprøving av modellanlegg. Undersøkelsen gransket hvor godt modellanleggene var tilpasset uavhengig bruk av pasienter og med én eller to assistenter.

Anleggenes dimensjoner og utstyrets funksjonalitet ble undersøkt med tanke på bruk av rullatorer, rullestoler og ekstra løfte- og flytteutstyr. De undersøkte nøkkelfunksjonene omfattet forflytning i anleggene, bruk av toaletter, vaskeservanter og dusjer, inkludert en dusjseng.

Det sentrale produktutviklingsteamet besto av Juha Kauko og Teppo Vienamo fra Muodos Oy – ansvarlig for industriell design, og Seppo Liimatainen og Kalle Lampela fra Etteplan Oyj – ansvarlig for teknisk gjennomføring og styrkeberegninger. Prosjektet ble inspisert av Pirjo Sipiläinen og Maarit Suokonautio fra Sotera-instituttet. Omtrent 30 spesialister fra 19 firmaer deltok i utviklingen av de ulike produktene.

Takket være omhyggelig utviklingsarbeid er Gaius Hospital-baderommet velegnet for pasienter som trenger forholdsvis mye hjelp på sykehus, i helsesentra og hjemme.