ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar

Den 24. oktober 2014 oppnådde Korpinen ISO 9001:2008-sertifikatet for kvalitetsstyring og ISO 14001:2004 miljø-sertifikatet fra Lloyds Register Quality Assurance.

Vår kvalitetspolicy

Vårt hovedformål er å oppfylle kundenes behov og forventninger ved å tilby løsninger som tilfredsstiller kravene deres best mulig. Brukernes velvære ligger til grunn for all vår forretningsvirksomhet. Det å identifisere brukernes behov og forventninger hjelper oss med å lykkes.

Vi overholder gjeldende forskrifter, etiske prinsipper og selskapets verdier i all vår virksomhet. Dyktige og motiverte medarbeidere er selskapets fundament. Vi følger og måler kvaliteten i det vi driver med og tar ansvar for at driften er i kontinuerlig utvikling. Kvalitet er vår felles interesse og en nødvendig suksessfaktor. Vår kvalitetspolicy er et bevis på vår forpliktelse overfor kundene og andre interessegrupper.

Vår miljøvernpolicy

Vi tar sikte på å produsere trygge, kostnadseffektive produkter og tjenester av høy kvalitet som sikrer kundetilfredshet og beskytter miljøet.

For å oppnå våre miljømål overholder vi alle miljøforskrifter som gjelder vår virksomhet. Vi vurderer miljørisikoer forårsaket av vår virksomhet, og tilstreber å eliminere dem. Vi reduserer vår miljøpåvirkning ved å utvikle egne driftsmetoder. Vi oppmuntrer våre ansatte, gjennom opplæring og veiledning, til å ta ansvar for miljøet. Vi streber etter å håndtere miljøsaker bedre og bedre. Vi oppmuntrer også våre partnere til å ta miljøhensyn i deres virksomhet.

Våre etiske prinsipper

Vi innlemmer vårt sosiale, økonomiske, økologiske og etiske ansvar i forholdet til våre ansatte, partnere, kunder, myndigheter og andre interessegrupper. Våre viktigste interessegruppers tillit er vesentlig for en vellykket forretningsvirksomhet.