Firmaene i HygTech Alliance – Korpinen, Abloy, Oras, Isku og Teknos – er de første i Europa som kan tilby en unik og komplett serie med antimikrobielle løsninger. Løsningen betyr et tryggere miljø og en hygienisk ubrutt kjede. Den unike, antimikrobielle produktserien er i stand til å hindre vekst og spredning av bakterier via berørte overflater på en effektiv måte.

De 3 millioner sykehusinfeksjonene som forekommer årlig i Europa, fører til 37 000 dødsfall, 16 millioner ekstra sykehusdager og 7 milliarder euro i tilleggskostnader til pleie. Nye materialer og løsninger kan redusere antallet infeksjoner på sykehus med opptil 60 %. Folk kommer i kontakt med overflater og møbler på for eksempel sykehus, skoler, barnehager og institusjoner hvor bakterier lett spres. HygTech Alliance har løsninger for disse miljøene, slik at bygninger og møbler kan bli utstyrt med testede materialer og sikre brukernes velvære i fremtiden.

Generelt følger HygTech Alliance følgende tilnærmingsmåte:

Antimikrobielle baderomsmøbler og -utstyr fra Korpinen
Antimikrobielle møbler fra Isku
Antimikrobielle dørhåndtak, dørvridere og automatiserte dører fra Abloy
Berøringsfri armatur fra Oras
Antimikrobiell lakk fra Teknos

Komplett antimikrobiell baderomsløsning

Baderomsmøbler laget av Korpinen overholder strenge krav til hygienestandarder. Antimikrobielle overflater som dreper bakterier og andre mikrober, forhindrer at infeksjoner spres via baderomsmøbler. Dette er også en fordel for miljøet – et slitesterkt og bakteriehemmende belegg forbedrer hygienen og reduserer miljøbelastningen.

Våre antimikrobielle servanter er laget av et slitesterkt komposittmateriale og bearbeidet marmor. Antimikrobielle støttehåndtak og -skinner med elastomerisk belegg kompletterer settet.

Sertifikat for antibakteriell analyse
Testmetode: ISO22196:2011

 

Foreningen for finsk arbeid

Foreningen for finsk arbeid (Suomalaisen työn liitto) har tildelt Korpinen og selskapets Gaius-produkter og -løsninger både Avainlippu-merket og Design from Finland-merket; begge indiker god finsk kvalitet og knowhow. I likhet med finske produkter generelt er også Korpinens løsninger pålitelige og av høy kvalitet. Kunder kan alltid stole på at produktene overholder strenge kriterier for nytteverdi og sikkerhet.

For oss er det en selvfølge med produktutvikling og produksjon i Finland. Med bidrag fra vårt partnernettverk utvikler vi også funksjonelle løsninger for det internasjonale markedet. Vårt nettverk av medspillere består av dyktige fagpersoner på en rekke områder: underleverandører som dekker alt fra mekanisk planlegging til design, produkt-produsenter, sosial- og helseomsorg med planlegging av bygninger som spesialfelt, sykehushygiene og arbeidsteknikk og så videre.

For å bli tildelt Avainlippu-merket må et produkt være produsert i Finland.. Produktets grad av hjemlig opprinnelse, det vil si andelen av produktets produksjonskostnader pådratt i Finland, er også med i vurderingen. Denne må være minst 50 %, men i praksis er den gjennomsnittlige andelen av hjemlig opprinnelse over 80 % for produkter tildelt Avainlippu-merket.

Design from Finland-merket indikerer at firmaet investerer i finsk design. For å bli tildelt dette merket må et produkt eller tjeneste være designet i Finland. Produsenten må også kunne dokumentere at det er investert i designen og at den gir tilleggsverdi til kunden ved å være markant og konkurransedyktig.

Den finske foreningen for sykehusteknologi

Väinö Korpinen Oy er medlem av den finske foreningen for sykehusteknologi (Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry) og fremmer foreningens målsetninger. Dette gjøres ved å delta i årlige arrangementer for sykehusteknologi, samt ved å formidle informasjon om foreningens arbeid til andre medlemmer.

Foreningens formål er å samle personer som arbeider med teknologi brukt på sykehus og helseinstitusjoner, og å forbedre deres faglige ferdigheter, profesjonelle handlinger og etiske verdier. Foreningen fungerer som et bindeledd mellom teknisk personale samt nasjonale og internasjonale organisasjoner med samme interesser.

Den er inndelt i regionale avdelinger etter universitetssykehus, med sentra i byene Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio og Uleåborg. Foreningen har årlige møter med underavdelingene, organiserer utmerkelser, presentasjoner og andre hendelser, og håndterer PR-oppgaver. Det største årlige arrangementet er Sairaalatekniikan päivät, som fokuserer på sykehusteknologi og samler ledende fagfolk og eksperter på området.