HygLi-samarbeid

Vi deltar i HygLi-prosjektet Hygieniasta liiketoimintaa betyr ("virksomhet basert på hygiene") under ledelse av det nordiske vann- og materialinstituttet WANDERS ved Satakunta yrkesuniversitet. Det fremmer bedriftssamarbeid innen hygieneprodukter og -løsninger mellom alle deltakende parter i prosjektet.

Mikrobiologisk hygiene og sunt innemiljø er viktige forutsetninger for velvære. Emnet ble studert i forskningsprosjekter finansiert av det finske finansieringskontoret for innovasjon, TEKES, ved det nordiske vann- og materialinstituttet WANDERS fra april 2012 til juni 2014, og fokuserte på hygiene i bygninger (HYGTECH1 og -2).

Det er nødvendig å sikre hygieniske forhold i offentlige bygninger og områder, deriblant barnehager, skoler, gamlehjem, sykehus og offentlig transport. En hovedmålsetning i HygLi-prosjektet er å lage retningslinjer for planlegging, konstruksjon, installasjon og møblering av hygieniske innemiljøer. Prosjektet arbeider også med å teste disse retningslinjene, og fungerer som en fellesorganisasjon for bedriftene når det gjelder produkter og tjenester i boligteknologi.

Nærmere informasjon om prosjektet får du (på finsk) ved å besøke https://www.samk.fi/hankkeet/hygli

 

EVICURES-prosjektet, 2014–2017

Målet med EVICURES-prosjektet er å utvikle en ny, brukerorientert modell for planlegging av enheter for intensiv pleie og bygninger med kontinuerlig overvåkning. EVICURES er et oppfølgingsprosjekt for tidligere HospiTool- og HospiCaseY-prosjekter.

Det utføres i samarbeid med Seinäjoki sentralsykehus (inngår i Sydösterbottens sykehusdistrikt) og sykehusdistriktene Sørvest-Finland og Kajanaland. Andre operatører som inngår i prosjektet, er Finlands tekniske forskningssenter VTT, arkitektkontoret Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, bygningsproduktselskapet Saint-Gobain rakennustuotteet Oy / Ecophon, rådgivningsselskapet Granlund Pohjanmaa Oy og Väinö Korpinen Oy. Dessuten er Chalmers tekniske høyskole (Göteborg i Sverige), Tammerfors universitet (Tammerfors i Finland), Laurea yrkesuniversitet (Vanda i Finland) og skolen for helseomsorg / sosialt arbeid samt teknologiskolen ved Seinäjoki yrkesuniversitet (Seinäjoki i Finland) involvert i prosjektet.

Alt av personale, administrasjon, pasienter med pårørende og partnere, som består av firmaer og sykehusdistrikter, har vært involvert helt fra starten av med å planlegge modellen som er under utvikling. Modellen skal brukes til å konstruere Finlands første intensivavdeling bygd på evidensbasert design (EBD), med intensivert overvåkning av 19 senger på Seinäjoki sentralsykehus. Modellen vil også bli brukt for romlig planlegging av intensivavdelingen for nyfødte ved Åbo universitetssykehus, og for poster med intensiv pleie, intensivert overvåkning, hjerteovervåkning og hjerneslag ved avdelingen for akutt behandling ved det nye sentralsykehuset i Kajanaland.

Dette er første gang EBD-oppgaver er blitt studert i Finland. EVICURES utnytter EBD-forskningsdata, brukernes meninger samt omfattende og allsidig innovasjonskunnskap og nettverksinformasjon. Formålet med driftsplanlegging er også å forbedre kvaliteten og effektiviteten ved intensivavdelinger, og å gi både pasienter og personale en positiv erfaring.