Design för livet

Gaius badrumskoncept är tillgängliga, kompakta och utrymmesbesparande. Inredning och produkter har placerats optimalt för att främja rörelsefrihet och trygghet. 

Tillgänglighet och funktion utan hinder

Gaius badrumskoncept är designade för personer med särskilda behov, som äldre, funktionshindrade, demenssjuka samt andra grupper med särskilda behov. Designen grundar sig på år av forskning och tester som utvecklats i samarbete med ledande experter, professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen samt vårdtagare.

Självständigt och tryggt för vårdtagaren

Gaius badrumskoncept gör det enklare för äldre och personer med funktionsnedsättning att klara sig själva i badrummen. De minskar dessutom arbetsbördan för vårdpersonal. Produkternas placering har studerats och testats noggrant utifrån vårdtagares och vårdpersonals behov.

Ekonomisk användning av utrymmet

Gaius badrumskoncept är kostnadseffektivt. Varje sparad kvadratmeter i ett fuktspärrat utrymme minskar de totala kostnaderna. Noga övervägda, högkvalitativa och funktionella helhetslösningar bidrar till att det disponibla utrymmet kan användas så effektivt som möjligt.