Servicecenter Onnelanpolku, Lahtis, Finland

Servicecentret Onnelanpolku färdigställdes i juni 2014, och har 130 bostäder avsedda för serviceboende för äldre och nästan 100 bostäder med en äldreboendeform som omfattar vård och omsorg dygnet runt ordnat av Lahtis stad. Servicecentret Onnelanpolku är planerat för att vara en trivsam, trygg och tillgänglig miljö för äldre invånare. Huvudidén med Onnelanpolku är livscykelboende, vilket innebär att då den självständiga funktionsförmågan försvagas kan den äldre flytta inom huset från en hyresbostad till en enhet med vård och omsorg dygnet runt.

Badrummen i Onnelapolku serviceboende och äldreboendet är försedda med Korpinens tillgängliga badrumslösningar. Utrustningen i servicecentrets allmänna utrymmen samt WC- och bastuutrymmen gör det möjligt att röra sig på ett lätt och säkert sätt.