Life och Senior

Gaius Life XL

  • moderna toalett i hemmiljö
  • funktionalitet och säkerhet för användaren utan åtskillnad av ålder
  • möbler kan kompletteras och ändras efter behov