VVS-planeringsanvisningar

WC-stolen

 • I Gaius-badrummen rekommenderas det att som WC-stol använda en högre stolmodell (sitthöjd utan lock 460 mm) eller en s.k. hårdlocksmodell p.g.a. dess stadighet och bättre sitthöjd (sitthöjd 480 mm). När funktionsförmågan är nedsatt, är det lättare att sätta sig på och stiga upp från en högre sits.
 • En golvmonterad WC-stol placeras på 140–150 mm avstånd från den bakre väggen, vilket underlättar renhållning av utrymmet och assistentens arbete.
 • Vattenledningen till en golvmonterad WC-stol dras alltid till wc-stolens anslutning från den motsatta sidan av bänkskivetvättstället, så att det blir tillräckligt med fritt fotutrymme bakom WC-stolen på tvättställets sida för assistenten.

Golv och golvbrunnar

 • Ett golv som sluttar svagt i en riktning, en hinderfri tröskelbrunn istället för en tröskel och en kantbrunn vid den bakre väggen underlättar framkomligheten med hjälpmedel.
 • Ifall man använder en rund golvbrunn, bör den ha ett stadigt rostfritt lock som håller för en rullstol och dess placering ska då vara under duschstolen nära väggen. Om det behövs en brunn till och den placeras under tvättstället, dras tvättställets avlopp dit under golvet, med sidoanslutning, aldrig direkt till golvbrunnen då detta hindrar den rullstolsburnas aktivitet.

Tvättställ

 • Det höjdjusterbara bänkskivetvättstället förses med justerbara avloppsrör och vattenledningar, tvättställens avloppsrör placeras alltid så nära väggen bakom som möjligt, så att rören inte hindrar den rullstolsburnas aktivitet.
 • Som kran för bänkskivetvättstället rekommenderas en engreppsblandare med bygelspak, utan silpluggventil. Kranen bör ha en tillräckligt lång utloppspip, så att man får vattnet att rinna till tvättställets djupa ända. En kran med bygelspak kan man få grepp om även med reumatiska fingrar.

Rörläggning

 • Det rekommenderas att alltid göra rörläggningen som dold montering av säkerhets- och hygienskäl. Om man vid en renovering blir tvungen att göra en ytmontering måste vattenröret med tillhörande flänsar vara förkromade och rörläggningen ska alltid föras upp till ytan underifrån, aldrig ovanifrån, så att man inte av misstag tar stöd av dem.

Dusch, stödräcken och kranar

 • I duschen monteras inte en duschstång som hör till duschuppsättningen, utan separata, stabila stödräcken som är försedda med duschhållare och som man kan ta stöd emot.
 • Som duschkran rekommenderas en engreppsblandare med kort utloppspip och lätthanterlig omkastare som fungerar genom att man trycker på den. Engreppsblandaren går att använda både från dusch- och WC-stolen, ifall endast den ena handen fungerar. Även för assistenten är det lättare att kunna använda kranen med vilken handen som helst och med den andra handen stöda personen som ska assisteras beroende på situationen.

Allmänna anvisningar

 • Det höjdjusterbara bänkskivetvättstället förses alltid med justerbara avloppsrör och vattenanslutningen med elastiska kopplingsslangar. I golvanslutningen används teleskoprör och i vägganslutningen ett dragspelskopplingsrör.
 • Om man ändrar på monteringshöjden så att den avviker från rekommendationen bör detta beaktas i utplaceringen och planeringen av vatten- och avloppsanslutningarna, samt vid planeringen av inspänningsbottnens placering och genomförande.
 • Det rekommenderade monteringsavståndet för väggfästena vid vattenledningarnas vägganslutningar är k - k100 mm. Dessutom är det bra att placera vägganslutningsboxarna nära blandaren – på så vis undviker man onödiga förlängningar av kopplingsledningarna.
 • Väggavloppen för tvättställ som monterats på fast höjd kan genomföras direkt från vattenlåset med ett vågrätt anslutningsrör till vägganslutningen. I detta fall bör man ändå beakta genomförandets noggrannhet, eftersom monteringstoleransen för den rekommenderade infogningspunkten är max +/-3 cm i både sid- och höjdled.
 • Vad gäller tvättställ försedda med lyftanordning genomförs avloppsanslutningen i båda infogningarna med dragspelsrör.