Så här fick Gaius-badrummen sin början

Gaius Original

Planeringen inleddes år 1996 i samband med saneringen och nyanläggningen av Botby gårds äldreboende. Utvecklingsprojektet förverkligades i samarbete med Centralförbundet för de gamlas väl, Gaius-stiftelsen, arkitekterna Liisa och Markku Sievänen samt arkitekt Kirsi Pesola. Lösningen blev färdig år 1998 och den lanserades år 1999.

Gaius Original gav upphov till en funktionell och stilfull lösning, som effektivt optimerade användningen av golvytan. Original-badrumslösningen och -möblerna planerades för användarnas och vårdpersonalens behov, baserat på deras användarerfarenhet.

Gaius Hospital

Utgångspunkten för utvecklingsprojektet Gaius Hospital är den undersökning beträffande hälsocentralssjukhusens hygienutrymmen som utfördes av Tekniska högskolans institut för social- och hälsovårdsteknik och -byggande Sotera och som beställdes av Helsingfors stad.

Planeringsinstruktionerna i undersökningens slutrapport baserar sig på den användarrespons som man fått från hälsocentralssjukhusen samt testning av modellutrymmen. I undersökningen granskade man hur modellutrymmena lämpade sig för patienterna för att fungera såväl självständigt som tillsammans med en eller två assistenter.

Utrymmesdimensioneringen samt möblernas och utrustningens funktion granskades med tanke på användning av rollator, rullstol samt lyft- och flytthjälpmedel. De centrala funktioner som granskades var rörelser och förflyttning i utrymmet, toalettbesök, användning av tvättstället samt duschning och användning av duschbår i utrymmet.

Kärntruppen inom produktutvecklingen utgjordes av Juha Kauko och Teppo Vienamo från Muodos Oy som svarade för den industriella formgivningen samt Seppo Liimatainen och Kalle Lampela från Etteplan Oyj som svarade för det tekniska genomförandet och hållfasthetsberäkningarna. Helheten övervakades av Pirjo Sipiläinen och Maarit Suokonautio från Sotera. Tillsammans fungerade ca 30 specialister från 19 olika företag som utvecklare av olika produkter inom ramen för produktutvecklingen. 

Som ett resultat av utvecklingsprojektet uppstod Gaius Hospital-badrummet som lämpar sig för personer som behöver mycket hjälp vid sjukhus, hälsocentraler och vårdhem.