Hygiene-samarbetsnätverket

Målsättningen för företagen Korpinen, Abloy, Oras, Isku och Merivaara, som ingår i Hygiene-samarbetsnätverket, är att planera och genomföra Hygiene-produktlösningar särskilt riktade till hälsovårdsbranschens verksamhetsställen. Med hjälp av Hygiene-produktlösningarna reducerar man i kombination med god renhållning och handhygien betydligt mängden bakterier som överförs vid beröring. 

De tre miljoner sjukhusinfektioner som förekommer i Europa varje år orsakar 37 000 människors död, 16 miljoner extra sjukhusdygn och sju miljarder i tilläggskostnader för hälsovården. Med hjälp av nya material och lösningar minskar mängden infektioner vid sjukhusen med upp till 60 procent.

Hygiene, som baserar sig på den senaste forskningen och utvecklingsarbetet, innefattar antibakteriella ytbeläggningar och lösningar som ökar miljöns renhet där bakterierna rör sig. Människor kommer i kontakt med ytor, planskivor och fristående möbler till exempel på sjukhus, skolor, förskolor och vårdinrättningar där bakterierna lätt sprider sig. Med hjälp av Hygiene-produkterna är det möjligt att i dessa miljöer bygga och inreda med testade material och lösningar för att uppnå renhet och trygghet och öka människors välmående.

I Korpinens tillgängliga badrumsmöbler och -produkter följer man höga hygienkrav. Med hjälp av antibakteriella ytor som förstör mikrober och bakterier kan man hindra infektioner från att spridas via möblerna. Den hållbara och bakteriedödande ytbeläggningen förbättrar utöver säkerheten dessutom rengörbarheten och minskar på så vis samtidigt miljöbelastningen. 

De Korpinen-produkter som har antibakteriella egenskaper är märkta med ”Anti Bacterial”-märket. De andra ytbeläggningarna är gjorda av hållbar komposit och gjutmarmor samt tät elastomer, som hindrar ytskador orsakade av tillbuckling och därför är hygieniska och lätta att rengöra. Alla badrumsprodukter har dessutom en produktkonstruktion som gör dem lätta att rengöra.

Förbundet för finländskt arbete

Förbundet för finländskt arbete har beviljat Korpinen och Gaius-lösningarna och -produkterna märkningarna Nyckelflaggan och Design from Finland. Märkningarna signalerar finländskt kunnande som man kan lita på. Finländskheten syns i Korpinens lösningar i form av kvalitet och pålitlighet. Kunden kan alltid lita på att Korpinens produkter uppfyller de striktaste användbarhets- och säkerhetskriterierna.

Finländsk produktutveckling och tillverkning har ett egenvärde för oss. Vi skapar tillgänglighetslösningar även för den internationella marknaden med hjälp av det finländska partnerskapsnätverket. Vårt samarbetsnätverk består av experter från flera olika branscher. Dit hör underleverantörer inom allt från mekanikplanering till formgivning och produkternas tillverkare samt social- och hälsovårdspersonal till exempel inom områdena för sjukhushygien, planering av utrymmen och ergonomi.

Nyckelflaggan kan beviljas en produkt som är tillverkad i Finland. Dessutom beräknas graden av inhemskt ursprung, vilket är de finländska kostnadernas andel av produktens självkostnadsvärde. Graden av inhemskt ursprung måste vara minst 50 procent, men i praktiken är Nyckelflagga-produkternas grad av inhemskt ursprung i genomsnitt över 80 procent.

Design from Finland signalerar företagets satsning på finländsk design. Märkningen kan beviljas produkter eller tjänster som är formgivna i Finland. Dessutom ska man kunna påvisa att man investerat i formgivningen och att det mervärde och den konkurrensförmåga samt förmåga att skilja sig ur mängden som produkten eller tjänsten ger kunden har ökat. 

Föreningen för Finlands sjukhusteknik rf

Väinö Korpinen Oy främjar som medlemsföretag i föreningen för Finlands sjukhusteknik föreningens målsättningar genom att delta i sjukhusteknikdagarna som ordnas årligen och genom att dela information om sin bransch med föreningen.

Föreningens syfte är att sammanföra personer som verkar inom det tekniska området vid Finlands sjukhus och hälsovårdsinrättningar och främja deras yrkeskunskap, yrkesverksamhet och etiska värderingar vid förverkligandet av dessa. Föreningen fungerar som en länk mellan den tekniska personalen vid Finlands sjukhus och motsvarande nationella och internationella organisationer.

Beträffande verksamheten är föreningen indelad i avdelningar enligt universitetssjukhusdistrikt. Avdelningarnas centralorter är Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Föreningen och dess avdelningar ordnar möten, fester, föredrag och andra tillställningar samt sprider information. Det största årliga evenemanget är Sjukhusteknikdagarna, som samlar branschens bästa experter och proffs.


Föreningen för Finlands sjukhusteknik rf

Väinö Korpinen Oy främjar som medlemsföretag i föreningen för Finlands sjukhusteknik föreningens målsättningar genom att delta i sjukhusteknikdagarna som ordnas årligen och genom att dela information om sin bransch med föreningen.

Föreningens syfte är att sammanföra personer som verkar inom det tekniska området vid Finlands sjukhus och hälsovårdsinrättningar och främja deras yrkeskunskap, yrkesverksamhet och etiska värderingar vid förverkligandet av dessa. Föreningen fungerar som en länk mellan den tekniska personalen vid Finlands sjukhus och motsvarande nationella och internationella organisationer.

Beträffande verksamheten är föreningen indelad i avdelningar enligt universitetssjukhusdistrikt. Avdelningarnas centralorter är Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg. Föreningen och dess avdelningar ordnar möten, fester, föredrag och andra tillställningar samt sprider information. Det största årliga evenemanget är Sjukhusteknikdagarna, som samlar branschens bästa experter och proffs.