Et nytt sykehus i Esbo i Finland

Esbo sykehus er et avansert senter for behandling og rehabilitering av eldre, og en støttetjeneste for pasienter som vender hjem.

Alle de 270 rommene i det nye sykehuset er for én pasient.Som en del av innsatsen for å redusere infeksjoner, har alle pasientrom sitt eget baderom med god tilgjengelighet.

Pleiepersonalet deltok da sykehuset ble planlagt, for å sikre praktiske og trygge rom og effektiv bruk av personalressursene.

Trygge og funksjonelle baderom med Korpinens løsninger

Baderommene er utstyrt med produkter fra Korpinen.

Korpinen leverer lett tilgjengelige og funksjonelle baderomsløsninger for sykehus, pleiehjem og bygninger hvor det er spesielle behov. Løsningene har nøye planlagte og utprøvde funksjonelle elementer som hjelper brukerne med å være uavhengige og mobile, og lar omsorgsgiverne arbeide i ergonomiske posisjoner.

"Korpinens baderomsløsninger ble valgt som følge av deres evidensbaserte design. Løsningene bygger på omfattende forskning på funksjonalitet og krav til tilgjengelighet i baderom, som er utført ved forskningsinstituttet for helsepleieanlegg (Sotera) ved Aalto universitet. I tillegg ble løsningen evaluert i modellrom av brukergrupper ved Esbo sykehus. Sammen valgte vi den komplette Gaius-løsningen med de detaljene som best innfridde brukernes behov."  Kari Palaste, arkitekt, adm. direktør VPL Arkkitehdit.