Referenser

Korpinen har levererat över 40.000 Gaius badrum, nedan hittar du ett antal olika referensprojekt. För mer information om referensprojekten kontakta oss gärna!

Vi hjälper dig.

GAIUS BADRUMSKONCEPT är designade för de med särskilda behov som äldre, funktionshindrade, demenssjuka samt andra grupper med särskilda behov. Designen grundar sig på år av forskning och tester som utvecklats i samarbete med ledande experter, professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen samt användare av den.

Kontakta oss