Ågrenska - Stenhuset, Göteborg - Sverige

Ågrenska erbjuder verksamheter utifrån deras målgruppers behov. Bland annat kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte, till barn, unga och vuxna med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella de möter.
2016 färdigställdes Stenhuset, ett fantastiskt hus som är beläget i en underbar miljö utanför Göteborg. Huset består bland annat av 12 lägenheter med funktionellt anpassade badrum för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. 

http://www.agrenska.se/om-oss/stenhuset/