Korpinen är en pionjär inom tillgänglighet.
Vi erbjuder behovsanpassade badrumslösningar.

Vår övertygelse är att alla människor skall ha samma möjligheter. Därför utvecklar vi ständigt effektiva lösningar som gör våra badrum tillgängliga för alla.

Tillgängligt – utom för mikrober

Design på individens villkor

Alla Gaius produkter är designade enligt Design for All-principen med hjälp av 1:1-modellen för utrymme. Professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen och ledande designers har medverkat i formgivningsarbetet. Produkternas funktionalitet, materialval, dimensionering och placering i badrumsutrymmen är resultatet av grundligt gjorda tester. Gemensamt för alla Gaius-produkter är en design som tar i beaktande vårdtagarens särskilda behov, en utmärkt funktionalitet och högkvalitativa material som är lämpade för yrkesbruk. 

Material

Till våra produkter använder vi noggrant utvalda  material som håller i längden, som är enkla, säkra och hygieniska. Med hjälp av antibakteriella ytor minskas risken för infektioner att spridas.

Färg

Färg och kontrast har stor betydelse för hur utrymmen och avstånd uppfattas. Därför är både färgval- och belysning noggrant genomtänkt.

Design

Varje form är väl genomtänkt. God design ökar säkerheten och ger vårdpersonal möjlighet att arbeta på bästa ergonomiska sätt.

Visa produktalternativ

Aktuellt

Release about business acquisition

24.03.2021

Väinö Korpinen Oy has acquired the business of Suomen Apu-Tuote Oy. Thereby Korpinen significantly strengthens its position as a comprehensive operator and service provider of an accessible environment. Väinö Korpinen Oy has been a strong pioneer for decades as a designer and provider of accessible and functional bathrooms. In recent years, Korpinen's product offering has been complemented by other assistive devices, such as patient lifters, support poles and functional toilet seats.

Läs mer

New test results of antimicrobial materials against bacteria and viruses

15.04.2020

In addition to good cleaning routines, the right material choices promote a hygienically safe environment. Antimicrobial materials reduce the number of microbes on surfaces even before cleaning. The efficacy of antimicrobial materials on viruses has also been studied and the positive results provide an indication of its efficacy against the coronavirus strain.

Läs mer

Vi hjälper dig.

GAIUS BADRUMSKONCEPT är designade för de med särskilda behov som äldre, funktionshindrade, demenssjuka samt andra grupper med särskilda behov. Designen grundar sig på år av forskning och tester som utvecklats i samarbete med ledande experter, professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen samt användare av den.

Kontakta oss