Funktionella lösningar för sjukhus, vård- och omsorgsboende

Gaius Care är en helhet som erbjuder två olika badrumskoncept. Gaius Original, som främjar egen aktivitet och Gaius Hospital, för vårdtagare som behöver mycket hjälp.

Badrummen är noggrant utformade och de exakt anpassade funktionella koncepten hjälper vårdtagarna att förflytta sig på egen hand och gör det möjligt för assistenter att arbeta i ergonomiskt riktiga ställningar.