Sjukhus

  • för sjukhus och hälsocentralernas bäddavdelningar
  • för enheter för utvecklingsstörda

Gaius Hospital Sense 2XL SWE

  • för äldre, funktionshindrade, psykiskt funktionshindrade och andra särskilda grupper
  • omvårdnad och medicinska miljöer
  • tillåter användning av duschvagn
  • tillåter användning av taklyftssystem

Gaius Hospital Classic 2XL FIN

Gaius Hospital Sense FIN

Gaius Hospital Classic FIN

Gaius Hospital Sense XL FIN

Gaius Hospital Classic XL FIN