HygLi-projektsamarbete

Vi är med i projektet Affärsverksamhet genom hygien som genomförs av Satakuntas yrkeshögskolas vatteninstitut WANDER och vars målsättning är att mellan projektets deltagare skapa samarbete som främjar affärsverksamheten inom hygieniska produkter och lösningar. 

En central förutsättning för välmående är att interiörerna är hygieniska och hälsosamma. Vatteninstitutet WANDER vid Satakunta yrkeshögskola har forskat i detta ämne från april 2012 till juni 2014 inom ramen för ett forskningsprojekt beträffande fastigheters hygienkoncept finansierat av Tekes (HYGTECH1 och 2). 

Offentliga byggnader och utrymmen såsom förskolor, skolor, äldreboenden, sjukhus och transportmedel har en central position med tanke på hygienen. Projektets centrala målsättning är att i praktiken skapa planeringsanvisningar för planering, byggande, montering och möblering av hygieniska inomhusmiljöer. Dessutom testas både de ovan nämnda planeringsanvisningarna och det gemensamma affärsverksamhetskonceptet för hygienpåverkande byggnadstekniska produkter och tjänster.

Mer information om projektet https://www.samk.fi/hankkeet/hygli

 

EVICURES-projektet 2014–2016

EVICURES-projektets målsättning är att utveckla en ny användarcentrerad planeringsmodell för planering av intensiv- och intensivövervakningsutrymmen. EVICURES är ett fortsättningsprojekt för projekten HospiTool och HospiCaseY. 

Projektet genomförs tillsammans med Seinäjoki centralsjukhus i Sydösterbottens sjukvårdsdistrikt samt Egentliga Finlands och Kajanalands sjukvårdsdistrikt. Dessutom deltar Statens tekniska forskningscentral (VTT), Arkitektbyrå Jääskeläinen Oy, Saint-Gobain byggprodukter Oy/Ecophon, Granlund Pohjanmaa Oy och Väinö Korpinen Oy i projektet. I projektet deltar universiteten Chalmers tekniska högskola  (Göteborg, Sverige), Tammerfors universitet samt yrkeshögskolan Laurea (Vanda) och social- och hälsovårdsenheten, byggnadsenheten och teknikenheten vid Seinäjokis yrkeshögskola.

I denna modell deltar personalen, ledningen, patienterna och deras anhöriga, företags- och sjukvårdsdistriktspartner samt övriga samarbetspartner tillsammans i planeringsarbetet ända från början. Med hjälp av modellen planeras och byggs Finlands första EBD-intensiv- och intensivövervakningsenhet med 19 platser vid Seinäjokis centralsjukhus. Modellen används även vid utrymmesplaneringen av intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Åbo universitetssjukhus och övervakningsområdet i det "heta sjukhuset" (intensivvård, intensivövervakning, hjärtövervakning, övervakning av cirkulationsstörningar i hjärnan) vid Kajanalands nya centralsjukhus.

EVICURES utnyttjar EBD-forskningsdata, användarnas synpunkter samt brett och multiprofessionellt innovationskunnande och nätverk genom att som de första i Finland undersöka EBD-verksamhet. Dessutom vill man förbättra intensivvårdens kvalitet och effektivitet samt åstadkomma positiva patient- och personaleffekter genom planeringen av verksamheten.