Gaius Life

Funktionalitet genom hela livet

Gaius Life är en trivsam helhet där man vid designen tagit särskild hänsyn till badrummets tillgänglighet och säkerhet. Konceptets mångsidiga produktutbud gör det möjligt att bygga en badrumshelhet som passas specifika vårdtagares och användningsutrymmens funktionella och estetiska krav.

Gaius Life lösningen lämpar sig för nybyggnation och renovering men möblerna och hjäpmedlen kan även monteras i ett befintligt badrum.

Ritning

Ritningar >