Små detaljer utgjør en stor forskjell

Den ideelle Gaius-baderomsenheten består av førsteklasses innredning og utstyr som er omhyggelig plassert for å oppnå optimal nytteverdi. Alle detaljer, fra belysning og fargevalg til materialer og design, fremmer brukernes uavhengighet og reduser assistentenes arbeidsmengde.

Forbedret uavhengighet, redusert arbeidsbyrde

Plasseringen av innredning og hjelpeutstyr i Gaius-baderom er grundig utforsket og utprøvd med tanke på behovet for både brukere og pleiepersonale. Gaius-løsningene fremmer eldres og andre forflytningshemmedes uavhengighet i baderom og toalettanlegg, noe som reduserer assistentenes og pleiepersonalets arbeidsbyrde.

Funksjonelt, trygt og ergonomisk

Gaius-baderom er designet med spesielt hensyn til ergonomi, både for brukere og assistenter. Det er brukt avanserte løsninger for å øke sikkerheten og minimere risikoen for fall og andre ulykker. Valg av farger på produktene, bruken av indirekte lys og den myke bakgrunnsfargen i baderommet gjør det enklere å vurdere avstand og rom, unngå refleksjon og således redusere risikoen for unøyaktige tolkninger.

Veloverveid, økonomisk bruk av plass

Veloverveide, funksjonelle baderomsenheter er dessuten kostnadseffektive. I våtrom betyr hver innspart kvadratmeter lavere totalkostnader.