New test results of antimicrobial materials against bacteria and viruses

15.04.2020

In addition to good cleaning routines, the right material choices promote a hygienically safe environment. Antimicrobial materials reduce the number of microbes on surfaces even before cleaning. The efficacy of antimicrobial materials on viruses has also been studied and the positive results provide an indication of its efficacy against the coronavirus strain.

Les mer

Nye studier for effektiviteten av antimikrobielle overflater!

30.03.2020

Regelmessig rengjøring og tilstrekkelig effektive rengjøringsmidler er nødvendig for å forhindre spredning av mikrober. I tillegg til god rengjøring, er materialvalg også viktig. Ved å velge materialer som er antimikrobielle kan vi effektivt bidra til et hygienisk sikkert sluttresultat. På antimikrobielle overflater reduseres mikrober før ekstern rengjøring av overflaten. Visste du at mikrober vil overleve på rustfritt stål?

Les mer

EVICURES-projektet 2014–2016

27.01.2016

EVICURES-projektets målsättning är att utveckla en ny användarcentrerad planeringsmodell för planering av intensiv- och intensivövervakningsutrymmen. EVICURES är ett fortsättningsprojekt för projekten HospiTool och HospiCaseY. 

Les mer

HygLi-projektsamarbete

27.01.2016

Vi är med i projektet Affärsverksamhet genom hygien som genomförs av Satakuntas yrkeshögskolas vatteninstitut WANDER och vars målsättning är att mellan projektets deltagare skapa samarbete som främjar affärsverksamheten inom hygieniska produkter och lösningar. 

Les mer