Utvidningen av Södra Karelska central sjukhus K-sjukhuset

Utvidningen av K sjukhus i Lappeenranta 2018. Sjukhuset är försett med Korpinens tillgängliga badrumslösningar.