Esperi Vård- och servicecenter Tilkka, Helsingfors, Finland

Esperi Vård- och servicecenter Tilkka erbjuder boendeservice vid olika vårdhem för sammanlagt 100 äldre.

"Esperi Care Oy har som ett nationellt företag redan flera års praktisk erfarenhet från flera olika vårdhem av badrum enligt Gaius-konceptet som en del av kvalitativt boende för äldre. För Esperi är det viktigt att en hög kvalitetsnivå, trygghet och praktiskhet i enlighet med vårt varumärke förverkligas i vart och ett av våra nya vårdhem. Vi har varit nöjda med konceptets funktionalitet för både de boende och vårdpersonalen. Redan i planeringsskedet av en ny enhet beaktar vi det utrymme som konceptet kräver samt andra tekniska krav på konstruktionerna."

Esperi Care Oy, Försäljningsdirektör Matti Kaskinen

Badrummen i vård- och servicecentret Tilkka är försedda med Gaius-badrum som stöder självständigt fungerande.