Produkter för särskilda behov

Gemensamt för alla Gaius produkter är en design anpassad för vårdtagarens särskilda behov, utmärkt funktionalitet och högkvalitativa material lämpade för vårdmiljöer. 

 Gaius Produktguide (pdf)

Antibakteriella ytskikt

Antibakteriella ytskikt minskar risken för spridning av bakterier och på så sätt reduceras även risken för infektioner. De produkter i Gaius badrumskoncept som har ett antibakteriellt ytskikt är märkta med ett Anti Bacteria-märke.

Läs mer »

Kontrastfärger

Färg och kontrast har stor betydelse för hur utrymmen och avstånd uppfattas. Därför är både färgval- och belysning noggrant genomtänkt.

Trygghet

Till våra produkter använder vi noggrant utvalda material som håller i längden, som är enkla, säkra och hygieniska. Varje form är väl genomtänkt. God design ökar säkerheten och ger vårdpersonal möjlighet att arbeta på bästa ergonomiska sätt.