Esperi Hoivakoti - Tilkka, Helsinki

Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkka tarjoaa asumispalveluja eri hoivakodeissa yhteensä noin 100 ikääntyneelle. Hoivapalvelukeskus Tilkan kylpyhuoneet on varusteltu omatoimisuutta tukevilla Gaius-kylpyhuoneilla. 

"Valtakunnallisena yrityksenä Esperi Care Oy:n eri hoivakodeissa on jo useamman vuoden käytännön kokemus Gaius-konseptin mukaisesta kylpyhuoneesta osana ikääntyneiden laadukasta asumista. Esperille on tärkeää, että brändimme mukainen korkea laatutaso, turvallisuus ja käytännöllisyys toteutuvat jokaisessa uudessa hoivakodissamme. Olemme olleet tyytyväisiä konseptin toimivuuteen sekä asukkaiden että hoitohenkilöstönkin kannalta. Otamme jo uuden yksikön suun-
nitteluvaiheessa huomioon konseptin vaatiman tilatarpeen sekä muut tekniset vaatimukset rakenteiden osalta
."

- Esperi Care Oy, Myyntijohtaja Matti Kaskinen