HygLi-hankeyhteistyö

Olemme mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDERin vetämässä Hygieniasta liiketoimintaa -hankkeessa, jonka tavoitteena on hygieenisten tuotteiden ja ratkaisujen liiketoimintaa edistävä yhteistyö kaikkien projektin osapuolten kanssa. 

Sisätilojen mikrobiologinen hygieenisyys ja terveellisyys on keskeinen hyvinvoinnin edellytys. Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER on tutkinut aihepiiriä Tekes-rahoitteisissa tutkimusprojekteissa kiinteistöjen hygieniakonseptiin (HYGTECH1 ja 2) liittyen 4/2012–6/2014. 

Hygienian kannalta keskeisessä asemassa ovat julkiset rakennukset ja tilat kuten päiväkodit, koulut, vanhainkodit, sairaalat ja liikennevälineet. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käytännössä luoda suunnitteluohjeistus hygieenisen sisäympäristön suunnittelulle, rakentamiselle, asennukselle ja kalustukselle. Lisäksi testataan sekä edellä mainittua suunnitteluohjeistusta että yhteistä liiketoimintakonseptia hygieniavaikutteisille taloteknisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoa hankkeesta https://www.samk.fi/hankkeet/hygli

EVICURES-hanke 2014–2016

EVICURES-Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi käyttäjälähtöinen suunnittelumalli teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelemiseen. EVICURES on jatkohanke HospiTool- ja HospiCaseY-hankkeille. 

Hanke toteutetaan yhdessä EPSHP Seinäjoen Keskussairaalan sekä Varsinais-Suomen ja Kainuun sairaanhoitopiirien kanssa. Lisäksi hankkeessa mukana on Valtion tekninen tutkimuslaitos (VTT), Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, Saint-Gobain rakennustuotteet Oy/ Ecophon, Granlund Pohjanmaa Oy ja Väinö Korpinen Oy. Yliopistoista hankkeeseen osallistuvat Chalmers University of Technology (Göteborg, Ruotsi), Tampereen yliopisto sekä ammattikorkeakouluista Laurea (Vantaa) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan ja tekniikan yksiköt.

Mallissa henkilöstö, johto, potilaat ja heidän omaisensa sekä yritys-, sairaanhoitopiiri- ja muut yhteistyökumppanit yhdessä osallistuvat suunnittelutyöhön alusta lähtien. Mallin avulla suunnitellaan ja rakennetaan Suomen ensimmäinen 19-paikkainen EBD teho- ja tehovalvontayksikkö Seinäjoen keskussairaalaan. Mallia käytetään myös Turun yliopistollisen sairaalan vastasyntyneiden teho-osaston ja Kajaanin uuden keskussairaalan ”kuuman sairaalan” valvonta-alueen (tehohoito, tehovalvonta, sydänvalvonta, aivoverenkiertohäiriöyksikkö) tilasuunnittelussa.

EVICURES hyödyntää EBD-tutkimustietoa, käyttäjien näkemyksiä sekä laajaa moniammatillista innovaatio-osaamista ja verkostoa tutkimalla EBD-toimintaa ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi toiminnan suunnittelulla halutaan parantaa tehohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä aikaansaada myönteisiä potilas- ja henkilöstövaikutuksia.