Gaius-suunnitteluohjeet

Esteettömän ja omatoimisuutta tukevan WC-kylpyhuonetilan suunnittelu

Kaikki Gaius-tuotteet on suunniteltu Design for All -periaatteella, 1:1 -tilamallin avulla. Tarkat suhteet ja mitoitukset ovat syntyneet perusteellisen testauksen tuloksena. Gaius -ratkaisuissa tuetaan lähtökohtaisesti omatoimista selviytymistä WC-ja kylpyhuonetiloissa ja kalusteiden optimaalinen sijoitus tukee itsenäistä selviytymistä. Ratkaisut ovat kompakteja ja tilaa säästäviä.

Ovet ja oviaukot

 • Vapaan oviaukon WC-kylpyhuonetilaan tulee olla vähintään 85 cm leveä ja se tulee sijoittaa siten, että huoneeseen pääsee myös apuvälineiden, kuten pyörätuolin avulla helposti.
 • Oviaukkoon suositellaan kynnyksen sijaan esteetöntä kynnyskaivoa. Jos kynnystä on pakko käyttää, suositeltavin on joustokynnys. Kynnyksen täytyy olla vähintään viistetty, mutta senkin ylittäminen pyörätuolilla voi olla haasteellista.

Tukikahvat ja kaiteet

 • Kylpyhuoneen seinille sijoitetaan tukikahvat siten, että vaakatasossa kulkevien tukien avulla voidaan kulkea tilassa myös ilman apuvälineitä. Pystyyn sijoitetut kahvat helpottavat suihkuistuimelta ylösnousemista.
 • Allaskaide toimii myös tukikaiteena ja siirtymisen apuvälineenä. Kaiteen ja sen välin altaaseen tulee olla riittävän leveä, jotta siitä saa turvallisesti kunnon otteen.

Allas, WC-istuin ja WC-paperiteline

 • WC-istuin ja allas kannattaa sijoittaa vierekkäisille seinille kulmittain siten, että WC-istuimelta ylettää vaivatta allaskaiteeseen. WC-istuimelta ylösnousuun tarvittava tukiote allaskaiteesta onnistuu parhaiten, jos WC-istuimen ja allaskaiteen etäisyys on 260 -4 00 mm. Kun WC-istuin on lähellä allasta, myös tasoaltaan hana ja bide-suihkua voidaan käyttää itsenäisesti.
 • Jos hoitajille tarvitaan enemmän tilaa avustamiseen, allas voidaan sijoittaa 400 mm etäisyydelle WC-istuimesta, mutta jos etäisyys on 480 mm tai enemmän, tulee wc-istuimen molemmille puolille sijoittaa tukikaiteet.
 • Hospital -kylpyhuoneessa WC-istuimen eteen laitetaan tukikaide ns. nousutuki, joka helpottaa ylösnousua ja toimii lisätukena pyörätuoliin siirryttäessä.
 • WC-paperiteline sijoitetaan WC-istuimelta etuviistoon käden ulottuville, jotta vältytään kiertoliikkeeltä. Gaius Original ja Public -tasoaltaissa teline on suojassa altaan reunan alla.
 • Allastaso, suihkuistuin ja WC-tukikaiteet ovat henkilökohtaisia apuvälineitä ja siksi niiden olisi hyvä olla korkeussäädettäviä, jotta ne voidaan säätää aina kullekin käyttäjälle sopiviksi.
 • WC-istuimen taakse on hyvä jättää 130 mm vapaata tilaa, se auttaa avustajia sijoittumaan nostotilanteissa ergonomisesti oikein ja helpottaa myös siivousta. Vapaa tila mahdollistaa WC-istuimelle ajamisen pyörä- tai suihkutuolilla siten, että niiden etureunat saadaan samalle tasolle, jolloin sivusuuntaan siirtyminen on helpompaa.

Suihku ja suihkutanko

 • Suihkutangon on oltava niin tukeva, että se toimii tukikahvana. Suihkun sijoittaminen suihkuistuimen ja WC-istuimen väliin mahdollistaa peseytymisen myös WC-istuimella istuen.
 • Mikäli kylpyhuoneessa käytetään suihkulaveria tai nostoapuvälineitä, tilan koon tulee olla vähintään 4,75 m² ja suihkulaverin (n. 2000 x 750 mm) molemmille puolille tulisi jäädä tilaa avustajalle.

Peilit, peilikaapit ja pistorasiat

 • Peili tulee mitoittaa siten, että asiakas näkee itsensä siitä istuessaan altaan edessä. Tavallisen peilin sijaan voidaan käyttää kallistettua peiliä tai peilikaappia.
 • Pistorasiat sijoitetaan joko altaan viereiseen kaappiin tai muuten sellaiselle korkeudelle, että niitä voidaan käyttää myös pyörätuolissa istuen.

Värit, materiaalit ja valaistus

 • värierojen ja kontrastien harkittu käyttö helpottaa hahmottamista
 • seinäpintoja tummempi lattia auttaa tilan hahmottamisessa
 • luistamaton lattiamateriaali on hyvä perusratkaisu, mutta se ei saa estää liikkumista jalkoja vetäen
 • hahmotukseen, häikäisyyn ja valaistukseen liittyvät asiat on hyvä huomioida tilasuunnittelussa ja varusteiden valinnassa
 • himmeäpintaiset materiaalit tai pintakäsitellyt pinnat estävät häikäisyä
 • reunapintojen hahmotus voidaan huomioida myös kalusteiden reunoissa
 • kaiteiden, WC-istuimen, suihkuistuimen ja muiden kalusteiden tulee erottua taustapinnoistaan
 • valaistus ei saa aiheuttaa vastavaloa eikä häikäisyä ja siinä on hyvä olla epäsuora elementti