Näin sai alkunsa Gaius-kylpyhuoneet

Gaius Original

Suunnittelu käynnistyi vuonna 1996 Puotilan vanhainkodin saneerauksen ja uudisrakennuksen yhteydessä. Kehityshanke toteutettiin yhteistyössä Vanhustyönkeskusliiton, Gaius-säätiön, arkkitehtien Liisa ja Markku Sieväsen sekä arkkitehti Kirsi Pesolan kanssa. Ratkaisu valmistui vuonna 1998 ja se lanseerattiin vuonna 1999.

Gaius Originalista syntyi toiminnallinen ja tyylikäs ratkaisu, joka optimoi lattiatilan käytön tehokkaasti. Original-kylpyhuoneratkaisu ja - kalusteet suunniteltiin käyttäjien ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin, heidän käyttökokemukseensa perustuen.

Gaius Hospital

Gaius Hospital -kehitysprojektin lähtökohtana oli Teknillisen korkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin Soteran tekemä terveyskeskussairaaloiden hygieniatiloja koskeva tutkimus, jonka tilaajana oli Helsingin kaupunki.

Tutkimuksen loppuraportin suunnitteluohjeet perustuvat terveyskeskussairaaloista saatuun käyttäjäpalautteeseen sekä mallitilojen testaukseen. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten mallitilat soveltuivat sekä potilaiden itsenäiseen toimintaan että yhden tai kahden avustajan kanssa toimimiseen.

Tilamitoitusta sekä kalusteiden ja varusteiden toimivuutta tarkasteltiin rollaattorin, pyörätuolin sekä nosto- ja siirtoapuvälineiden käytön kannalta. Keskeisiä tarkasteltavia toimintoja olivat liikkuminen ja siirtyminen tilassa, wc-käynti, pesualtaan käyttö sekä suihkussa käynti ja suihkupaarin käyttö tilassa.

Tuotekehityksen ydinjoukon muodostivat teollisesta muotoilusta vastanneet Juha Kauko ja Teppo Vienamo Muodos Oy:stä ja teknisestä toteutuksesta ja lujuuslaskelmista vastanneet Seppo Liimatainen ja Kalle Lampela Etteplan Oyj:stä. Kokonaisuutta valvoivat Pirjo Sipiläinen ja Maarit Suokonautio Soterasta. Yhteensä tuotekehityksen eri tuotteiden kehittäjinä oli noin 30 erikoisosaajaa 19 eri yrityksestä. 

Kehitysprojektin tuloksena syntyi Gaius Hospital -ratkaisu, joka soveltuu paljon apua tarvitseville henkilöille sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa.