Sataedu - Ulvila

Sataedu on Satakunnan koulutuskuntayhtymä, joka järjestää toisen asteen ammatillista perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ulvilan toimipisteellä järjestetään muun muassa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintona.

Ulvilan toimipisteelle toimitettiin mallikylpyhuone, jota on tarkoitus käyttää MeWeT - Multifunctional Enviroment for Well-Being Enhancing Technology -  koulutustarkoituksessa. MeWeT-hankkeessa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristö (TKI-O). TKIO-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.