ISO 9001 -sertifiointi 

 
Korpiselle on myönnetty 26.10. 2020 Lloyds Register Quality Assurance -sertifiointilaitoksen ISO 9001:2015 -sertifikaatti. Sertifikaatin numerot: ISO 9001 – 0064888

Laatupolitiikkamme

Tärkein tavoitteemme on vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin tarjoamalla asiakastarpeisiin sopiva ratkaisu. Ihmisten hyvinvointi on keskeinen tavoitteemme liiketoiminnassamme. Tunnistamalla asiakkaidemme tarpeet ja odotukset mahdollistamme liiketoimintamme menestyksen. 

Noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteita, voimassa olevia sääntöjä sekä yrityksemme arvoja. Kaiken toimintamme perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme. Laatupolitiikka on sitoumus asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Ympäristöpolitiikkamme

Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyy taloudellisuus, asiakastyytyväisyys, laatu, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.

Ympäristöpäämääriemme saavuttamiseksi noudatamme toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä. Arvioimme toimintamme ympäristöriskejä ja pyrkimme poistamaan niitä. Pyrimme vähentämään toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia kehittämällä toimintatapojamme. Ohjaamme henkilöstöämme vastuullisuuteen ympäristökysymyksissä koulutuksella ja opastuksella. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristöasioidemme hoitoa.Teemme myös yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta hekin ottaisivat ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan.

Eettiset periaatteemme

Korostamme sosiaalista, taloudellista, ekologista ja eettistä vastuullisuutta sekä oikeudenmukaisuutta suhteissamme henkilöstöömme, kumppaneihimme, asiakkaisiimme, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiimme. Keskeisten sidosryhmien luottamuksella on suuri merkitys liiketoiminnan menestymisessä.