Julkiset esteettömät wc-tilat

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä on astunut voimaan 1.1.2018.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241

Mallipohjat ovat uuden asetuksen mukaisia ja soveltuvat julkisten tilojen inva-WC- tai saniteettitiloihin.

Gaius Sense Public 

  • sisältää lastenhoitovarustuksen

Gaius Classic Public 

  • sisältää lastenhoitovarustuksen

Gaius Sense Public W

Gaius Classic Public W

Gaius Basic Public