LVI -suunnitteluohjeet

WC-istuin

 • Gaius -ratkaisussa WC-istuimeksi suositellaan korkeampaa istuinmallia (istuinkorkeus ilman kantta 460 mm) tai ns. kovakansi-mallia tukevuutensa ja paremman istuinkorkeutensa takia (istuinkorkeus 480 mm). Kun toimintakyky on heikentynyt, korkeammalle istuimelle on helpompi istua ja nousta ylös.

 • Lattiakiinnitteinen WC-istuin sijoitetaan 140 - 150 mm irti taustaseinästä, mikä helpottaa tilan puhtaanapitoa ja avustajan työtä.

 • Lattiakiinnitteisen WC-istuimen vesijohto tuodaan wc-istuimen liittymään aina tasoaltaan vastakkaiselta puolelta, jotta WC-istuimen taakse altaan puolelle jää riittävä vapaa jalkatila avustajaa varten.

Lattia ja lattiakaivot

 • Lattian kallistus loivasti yhteen suuntaan, kynnyksen sijasta esteetön kynnyskaivo ja taustaseinällä reunakaivo helpottavat apuvälineillä toimimista. Suosittelemme Kavikan kynnys- ja reunakaivoja

 • Mikäli käytetään pyöreää lattiakaivoa, on siinä oltava tukeva pyörätuolin kestävä rst-kansi ja sen sijainti on silloin suihkuistuimen alla lähellä seinää. Jos tarvitaan toinen kaivo ja se sijoittuu altaan alle, altaan viemäri viedään sinne lattian alla, sivuliitännällä, ei koskaan suoraan lattiakaivoon estämään pyörätuolin käyttäjän toimintaa.

Allas

 • Korkeussäädettävä tasoallas varustetaan säädettävin viemäriputkin ja vesijohdoin, altaiden viemäriputket sijoitetaan aina mahdollisimman lähelle taustaseinää, jotta putket eivät estä pyörätuolin käyttäjän toimimista.

 • Tasoaltaan hanaksi suositellaan lenkkivivullista yksiotehanaa ilman vipupohjaventtiiliä. Hanassa on oltava riittävän pitkä juoksuputki, jotta vesi saadaan tulemaan altaan syvälle osalle. Lenkkimallisesta hanasta saa otteen myös reumaattisilla sormilla.

Putkitukset

 • Putkitukset suositellaan tehtäväksi aina piiloasennuksina turvallisuus- ja hygieniasyistä. Jos peruskorjauksessa joudutaan pinta-asennukseen, on vesiputkien laippoineen oltava kromattuja ja putkitukset tuodaan pinnassa aina alakautta, ei koskaan yläkautta, jotta niistä ei vahingossa oteta tukea.

Suihku, tukikaiteet ja hanat

 • Suihkuun ei asenneta suihkusettiin liittyvää suihkutankoa, vaan erilliset suihkupidikkeelliset tukevat tukikaiteet, joista voi ottaa tukea.

 • Suihkuhanaksi suositellaan yksiotehanaa lyhyellä juoksuputkella ja painettavalla helppokäyttöisellä suihkuvaihtimella. Yksiotehanaa on mahdollista käyttää sekä suihku- että WC-istuimelta, jos vain yksi käsi toimii. Myös avustajan on helpompi käyttää hanaa kummalla kädellä tahansa ja toisella kädellä tukea avustettavaa henkilöä tilanteesta riippuen.

Yleisiä ohjeita

 • Korkeussäädettävä tasoallas varustetaan aina säädettävällä viemäriputkella ja vesiliitos joustavilla kytkentäletkuilla. Lattialiitoksessa käytetään teleskooppiputkea ja seinäliitoksessa haitariliitosputkea.
 • Jos altaan suositeltua asennuskorkeutta muutetaan, se on huomioitava vesi- ja viemäriliitosten sijoituksessa ja suunnittelussa, sekä kiinnityspohjan sijoitusta ja toteutustapaa suunniteltaessa.
 • Vesijohtojen seinäliitosten hanakulmien suositeltu asennusväli on k - k100 mm, lisäksi hanakulmarasiat kannattaa sijoittaa sekoittajan lähelle; näin vältytään kytkentäjohtojen turhalta jatkamiselta.
 • Kiinteälle korkeudelle asennettujen altaiden seinäviemäröinnin voi toteuttaa suoraan vesilukolta vaakasuoralla liitosputkella seinäliitokseen. Tälllöin tulee kuitenkin huomioida toteutuksen tarkkuus, koska suositellun sijoituspisteen asennustoleranssi vesilukon vakio-osilla on max +/-3 cm sekä vaaka- että pystysuunnassa.
 • Nostinlaitteella varustettujen altaiden yhteydessä viemäriliitos toteutetaan molemmissa liitossijoituksissa haitariputkella.