HygTech Allianssin yritykset Korpinen, Abloy, Oras, Isku, Teknos ja Lojer tarjoavat ensimmäisenä Euroopassa ainutlaatuisen antimikrobisen kokonaisraktaisun. Ratkaisulla tarjoamme turvallisemman ympäristön ja hygienisesti katkeamattoman ketjun. Ainutlaatuisella antimirobisella tuotekokonaisuudella pystytään tehokkaasti ennaltaehkäisemään bakteerien tarttumista ja kasvua kosketuspinnoilla sekä estämään niiden leviämistä.

Vuosittain Euroopassa esiintyvät kolme miljoonaa sairaalainfektiota aiheuttavat 37 000 ihmisen menehtymisen, 16 miljoonaa ylimääräistä sairaalapäivää ja terveydenhoitoon seitsemän miljardin euron lisäkustannukset. Uusilla materiaaleilla ja ratkaisuilla infektioiden määrä sairaaloissa vähenee jopa 60 prosenttia. Ihmiset ovat kosketuksissa pintojen, tasojen ja irtokalusteiden kanssa esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa, päiväkodeissa tai hoitolaitoksissa, joissa bakteerit helposti leviävät. HygTech Allianssin ratkaisulla näihin ympäristöihin on mahdollista rakentaa ja kalustaa testatuilla materiaaleilla ja ratkaisuilla puhdasta turvallisuutta ja lisätä ihmisten hyvinvointia.

HygTech Allianssin kokonaiskonsepti sisältää:

  • Korpisen antimikrobiset kylpyhuonekalusteet ja varusteet
  • Iskun antimikrobiset kalusteet
  • Abloyn antimikrobiset Active -ovenpainikkeet, vääntönupit, vetimet sekä automaattiovet
  • Oraksen kosketusvapaat hanat
  • Teknoksen antimikrobiset maalit
  • Lojerin antimikrobiset sairaalasängyt

Antimikrobinen kylpyhuonekokonaisuus

Korpisen kylpyhuoneiden kalusteissa ja tuotteissa on huomioitu korkean hygienian vaatimukset. Mikrobeja ja bakteereja tuhoavilla antibakteerisilla pinnoilla voidaan estää infektioiden leviäminen kalusteiden välityksellä. Kestävä ja bakteereja tuhoava pinnoite parantaa turvallisuuden lisäksi myös puhdistettavuutta ja vähentää näin samalla ympäristön kuormitusta. 

Antimikrobiset altaat ovat kestävää komposiittia ja valumarmoria. Kokonaisuutta täydentää antimikrobiset elastomeeripinnoitteiset tukikaiteet ja tukikahvat.

Certificate of Antibacterial Analysis
Test Method: ISO22196: 2011

 

Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Korpiselle ja Gaius-ratkaisuille ja -tuotteille Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Merkit kertovat suomalaisesta osaamisesta, johon voi luottaa. Suomalaisuus näkyy Korpisen ratkaisuissa laatuna ja luotettavuutena. Asiakas voi aina luottaa siihen, että Korpisen tuotteet ovat tiukimpien käytettävyys- ja turvallisuuskriteerien mukaisia.

Suomalainen tuotekehitys ja valmistus on meille itseisarvo. Luomme esteettömyysratkaisuja myös kansainvälisille markkinoille suomalaisen kumppaniverkoston voimin. Yhteistyöverkostomme koostuu useiden eri alojen osaajista. Siihen kuuluu alihankkijoita mekaniikkasuunnittelusta muotoiluun ja tuotteiden valmistajiin sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia esimerkiksi sairaalahygienian, tilojen suunnittelun ja ergonomian aloilta.

Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle lasketaan kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta. Kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia, mutta käytännössä Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on keskimäärin yli 80 prosenttia.

Design from Finland kertoo yrityksen panostuksesta suomalaisesta muotoiluun. Merkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka on muotoiltu Suomessa. Lisäksi on voitava osoittaa, että muotoiluun on investoitu ja sen tuloksena tuotteen tai palvelun asiakkaalle tuottama lisäarvo sekä erottautumis- ja kilpailukyky on kasvanut. 

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry

Väinö Korpinen Oy edistää Sairaalatekniikan yhdistyksen jäsenyrityksenä yhdistyksen tavoitteita osallistumalla vuosittain järjestettäville sairaalatekniikan päiville ja jakamalla toimialansa tietoa yhdistyksessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen Suomen sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa toimivat teknisen alan henkilöt ja edistää heidän ammattitaitoaan, ammatillista toimintaansa ja eettisiä arvoja niiden toteuttamisessa. Yhdistys toimii Suomen sairaaloiden teknisen henkilöstön yhdyssiteenä vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Toimintansa järjestämiseksi yhdistys jakaantuu yliopistosairaalapiireittäin osastoiksi. Osastojen keskuspaikkoina toimivat Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu. Yhdistys ja sen osastot järjestävät kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita tilaisuuksia sekä tiedottamista. Vuoden suurin järjestettävä tapahtuma on Sairaalatekniikan päivät, joka kerää yhteen alan parhaat asiantuntijat ja ammattilaiset.