Opis­ke­li­jat kehittivät B2B-lii­ke­toi­mintaan ideoita yhteistyöprojektissa Korpisen kanssa

Korpinen on toiminut vuoden 2021 alusta Laurean avainkumppanina. Laurea-ammattikorkeakoulu on kuudella kampuksella Uudellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Laurean yhteisöön kuuluu noin 7 800 opiskelijaa, 604 henkilökunnan jäsentä sekä yli 30 000 alumnia.

Laurean opiskelijat lähtivät ideoimaan kahden viikon kestävällä Service Design -opintojaksolla sitä, miten Korpinen voisi verkkosivujensa kautta parhaalla mahdollisella tavalla palvella erilaisten kohderyhmiensä tarpeita. Korpisen suurimpia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita ovat jälleenmyyjien lisäksi mm. sairaaloiden ja hoivakotien suunnittelijat, arkkitehdit ja rakennuttajat. 

—  Olemme uudistamassa digitaalisia alustojamme ja työkalujamme lähiaikoina ja halusimme oman näkemyksemme lisäksi saada Laurean opiskelijoilta uudenlaisia ajatuksia kehitystyön tueksi, kuvailee projektin lähtökohtia Korpisen myyntijohtaja Antti Hyttinen.

”Hienoja, asia­kas­läh­töi­siä ideoita”

Opiskelijoille tämä projekti oli intensiivinen sprintti, jossa he vain reilussa kahdessa viikossa ottivat haltuun niin B2B-liiketoiminnan lainalaisuudet kuin monille ennestään tuntemattoman toimialan.

Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen opiskelijatiimit kehittivät kahdeksan erilaista ideaa, joiden avulla Korpinen voisi paremmin palvella asiakkaitaan. Asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtämiseksi opiskelijat pääsivät haastattelemaan aitoja asiakkaita.

Lopulliset ideat esiteltiin toimeksiantajille yhteisessä päätöstilaisuudessa Zoomissa. Projektin toimeksiantajat Korpisella kuuntelivat opiskelijoiden ideoita tyytyväisenä:

—  Olemme iloisesti yllättyneitä, miten hienosti opiskelijat pääsivät lyhyessä ajassa kiinni asiakkaidemme tarpeisiin monimutkaisessa ja monivaiheisessa ostoprosessissa, kuvailevat Hyttinen ja markkinointikoordinaattori Linda Olkkola.

—  Tiimit esittelivät meille hienoja, asiakaslähtöisiä ja monipuolisia ideoita, joista useita lähdemme ilomielin viemään eteenpäin. Olimme myös positiivisesti yllättyneitä opiskelijoiden esiintymistaidoista. 

Kuun­te­le­mal­la kiinni asiakkaan tarpeisiin

Jokainen tiimi keskittyi omassa työskentelyssään tiettyyn kohderyhmään. Asiakkaiden näkökulma oli kaiken lähtökohtana, kuvailevat projektiin osallistuneet opiskelijat Aleksanda Postola, Anne Koskela-Laakso, Janne Puputti, Katja Itäpää, Peters Fofang ja Saara Seppäläinen:

—  Oli yllättävää huomata, miten konservatiivisia tietyt B2B-asiakkaat olivat. Vuosien yhteistyön aikana tutuksi tulleet tavat tuntuivat monista hyviltä, mutta vasta kun kysyimme haasteista ja kipukohdista, aloimme päästä kiinni kehityskohteisiin, he kertovat.

—  Tärkeää oli ymmärtää kokonaisuus, jossa toimitaan. Näin pystyimme ideoissamme yhdistämään kaikkien osapuolten tarpeet ja odotukset.

Yksi tärkeä oppi projektista olikin opiskelijoiden mielestä juuri haastattelutaito:

— Tärkeää oli muistaa, että emme voineet olettaa asioita mennessämme haastattelemaan itsellemme uutta asiakasryhmää. Kuuntelemisen taito oli tässä keskeinen, opiskelijat jatkavat.