Tulevaisuuden sairaala 2018 -tapahtuma

- Kuvakollaasi uusista sairaaloista, K-sairaala Lappeenrannassa, Kainua Kajaanissa ja Keski-Suomen sairaala Nova Jyväskylässä

Korpinen on mukana Pohjoismaiden suurimmassa sairaaloiden kehittämisen foorumissa hakemassa näkemyksiä ja aistimassa uusia tuulia tulevaisuuden sairaalan suuntaviivoista ja kehityssuunnista. Tapahtumassa on mukana noin 400 sairaaloiden kehittämisestä vastaavaa päättäjää sekä asiantuntijaa ja siksi myös Korpinen on mukana uusilla hygieniaturvallisilla ratkaisuillaan.

FUTURE HOSPITAL 2018 yhdistää yli 400 korkean tason terveydenhuollon päätöksentekijää Ruotsista ja Suomesta terveydenhuollon ja verkostoitumisen parantamiseksi alan tärkeimpien kollegojen kanssa. Konferenssi järjestetään kahdentoista kerran Helsingissä.

FUTURE HOSPITAL 2018 brings together over 400 high level healthcare decision makers fromSweden and Finland to improve healthcare and network with the most important colleagues from the industry. The conference will be held for the 12th time in Helsinki.

Katso ohjelma